ติดต่อเรา

ผลิตโดย

บริษัท เพีแอล เฮสท์ทูเฮิร์บ แอนด์คอสเมติค เมนูแฟคเจอริง จำกัด

97/71 หมู่ที่ 2 ตำบลบีงนารักษ์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

จัดจำหน่ายโดย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิอัลติเมท แบงค์คอก

560/114 อาคารเกล้าสยามคอนโด ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

ร้านไรซ์เบอร์รี่ เฮาส์ 

เลขที่  63/318  หมู่ 4 ถนนวิรัชหงษ์หยก 5/2 ตำบล วิชชิต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร  095-2562561 ,092-2429297  line id: @015vwnzz