เกี่ยวกับเรา

น้ำมันสกัดเย็น ได้จากกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยบริษัท เจพีแอล เฮลท์ทูเฮิร์บ แอนด์คอสเมติค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  เราได้รับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น มะพร้าว งาดำ ถั่วดาวอินคา  และอื่นๆ โดยคัดสรรวัตุดิบที่สะอาด สดใหม่ เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำมันสกัดเย็นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอยางแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรไทยอีกด้วย

ผลิตโดย

บริษัท เจพีแอล เฮสท์ทูเฮิร์บ แอนด์คอสเมติค แมนูแฟคเจอริง จำกัด

97/71 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงนารักษ์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

จัดจำหน่ายโดย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิอัลติเมท แบงค์คอก

560/114 อาคารเกล้าสยามคอนโด ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

ร้านไรซ์เบอร์รี่ เฮาส์

เลขที่  63/318  หมู่ 4 ถนนวิรัชหงษ์หยก 5/2 ตำบล วิชชิต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร  095-2562561 ,092-2429297  line id: @015vwnzz